MENU

Kruh pomoci o.p.s.

Obecně prospěšná společnost KRUH pomoci, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která byla založena 8. září 2011, na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 319. Její hlavní činností je poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro osoby zdravotně postižené ve věku 18-64 let. Vlastní provoz služby Sociální rehabilitace byl zahájen 1. dubna 2012.

Aktuality

Projekt Pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením v okrese Most, který je realizován naší organizací je financován z dotačních titulů MPSV, Ústeckého kraje, Statutárního města MOST a Úřadu práce ČR

Výpočetní techniku nám laskavě zapůjčila organizace Konto Bariéry z projektu “Počítače pro každého”