MENU

O nás

Společnost KRUH pomoci, o.p.s. poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

Naše vize

Stát se pro společnost významnou organizací, pracující se zdravotně postiženými osobami v tíživé sociální situaci, a to ve funkčním systému poskytovaných návazných služeb pro tyto osoby. Naším cílem je zapojit se funkčním způsobem do systému poskytovaných služeb pro osoby zdravotně postižené v tíživé sociální situaci v našem regionu a tento prezentovat jako příklad dobré praxe.