MENU

Projekty a služby

Projekt „Dokážu to“

Projekt byl zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na TP, osob se zdravotním postižením a osob s kumulací hendikepů na TP.

Sociální rehabilitace Most

Posláním služby Sociální rehabilitace Most je podporovat lidi se zdravotním postižením tak, aby rozvíjeli svoje dovednosti a znalosti potřebné pro zvýšení či zachování kvality života.